Zespół Tańca Ludowego Wiosna został utworzony w 1988 roku jako efekt pasji i zamiłowania studentów Uniwersytetu w Strasburgu do polskich i francuskich tańców ludowych. Z pomocą przyszedł im ówczesny nauczyciel akademicki, Bernard Śmiałek, który pozwolił odkryć piękno tańców ludowych i przybliżył studentom folklor zarówno polski jak i francuski.

Aby wzmocnić więzi Zespołu Tańca Ludowego "Wiosna" i Zespołu Ludowego Janiny Foltyn z Szamotuł, zespół zmienił swoją nazwę i dziś jest to:

Wiosna w Szamotułach to grupa tancerzy-amatorów z różnych środowisk i w różnym wieku, ale z tym samym pragnieniem: poznawać i upowszechniać folklor, tradycje i szeroki wachlarz polskiego dziedzictwa kulturowego.
Wiosna w Szamotułach nieustannie się rozwija. Z jednej strony z powodu ciągłej obecności jej choreografa, Bernarda Śmiałka, który łączy w sobie pasję, wytrwałość i umiejętności techniczne. Z drugiej strony, dzięki współpracy "Wiosny w Szamotułach" z polskimi choreografami o międzynarodowej renomie, takimi jak: J. Foltyn (honorowy kierownik zespołu), J. Marcinkowa, B. Niżańska, A. Haszczak, M. Idzi. Wszystkie one, dzięki ich dynamicznym temperamentom i cennej wiedzy, były w stanie przekazać "Wiośnie" czystość tradycji ludowej i prawdziwe emocje Polaków, tak wszechobecne w tańcach, kulturze i zwyczajach.

Wiosna w Szamotułach prężnie działa i funkcjonuje w Alzacji, ale jej początki są głęboko zakorzenione w Polsce.