Polskich Tańców Ludowych

Choreograf
Bernard Śmiałek
Tel: 00 33 (0)6 82 84 07 23
b.smialek@wiosna-strasbourg.net

Sekretariat
Tel. 00 33 (0) 3 88 79 91 36
secretariat@wiosna-strasbourg.net