Bernard ŚMIAŁEK

Choreograf

Jego rodzice byli Polakami z południowej Polski, a on sam otrzymał w roku 1968 francuskie obywatelstwo, jednak sercem cały czas pozostaje Polakiem.
Pochodzi z tradycjonalnej rodziny muzyków (cymbalistów), którzy uprawiali swoją sztukę w okolicach Rzeszowa (w Grodzisku Górnym). Bernard zapragnął nie tylko podtrzymać rodzinne dziedzictwo, ale również otworzyć się na sztukę i tradycje innych polskich regionów.

W roku 1978 otrzymał dyplom polskiego Ministerstwa Kultury w Warszawie, ze specjalnym wyróżnieniem za swoją interpretację narodowego tańca Mazura.

Dzięki swym nieprzeciętnym zdolnościom otrzymał stypendium i rozpoczął studia oraz badania w dziedzinie tańców ludowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska), gdzie otrzymał specjalizację choreografa. W czasie swoich studiów, Bernard Śmiałek miał zaszczyt współpracować z jednymi z najlepszych polskich choreografów (J. Marcinkowa, W. Zach, I. Wachowiak, Z. Kwiatkowski, A. Korytek), którzy przekazali mu warsztat ciężkiej pracy oraz zamiłowanie i szacunek do autentyczności polskiej sztuki i tradycji. Mając doświadczenie we współpracy z różnymi zespołami tanecznymi i baletami, Bernard Śmiałek był także tancerzem i instruktorem Narodowego Francuskiego Baletu Ludowego w Paryżu, gdzie pracował nad tańcami ludowymi z różnych regionów Francji.

W roku 1986, osiedlił się w Strasbourgu, gdzie nauczał polskich i francuskich tańców ludowych w ramach swojej działalności na uniwersytecie Louis Pasteur. Jego pasja oraz zamiłowanie do folkloru alzackiego, doprowadziły do spotkania z R. Schneidrem, choreografem i etnografem alzackim. Współpraca zaowocowała podjęciem badań historycznych, podkreślających podobieństwa miedzy francuskim i polskim folklorem (Polka, Mazurek, Rheinländer, Warszawiak).

Prawdziwe i od dawna istniejące więzi między Strasburgiem, sercem Europy, oraz okolicami Poznania, pozwoliły Bernardowi Śmiałkowi poznać Jędrka Kośmickiego, absolwenta Wydziału Etnologii na Uniwersytecie w Poznaniu. Z ich współpracy narodziło się "Atelier Polskich Tańców Ludowych Wiosna w Szamotułach", które gromadzi wokół polskich tańców i sztuki, tancerzy i muzyków, wywodzących się z różnych kręgów kulturowych. Dzięki tej współpracy, Bernard Śmiałek mógł także pracować z Janiną Foltyn, choreografem i specjalistą w dziedzinie sztuki i tradycji regionu Szamotuł, która w roku 1992 zaszczyciła go przyjęciem stanowiska honorowego dyrektora "Atelier Polskich Tańców Ludowych Wiosna w Szamotułach" wnosząc jednocześnie do repertuaru suitę 18 oryginalnych i autentycznych, polskich tańców ludowych oraz kolekcję strojów, pochodzących z jej rodzinnych okolic.

Inne pasjonujące spotkanie w roku 1991 z Janiną Marcinkową, pozwoliło wzbogacić repertuar "Wiosny w Szamotułach" o suitę 12 cieszyńskich tańców regionalnych i 8 tańców z regionu Beskidu Śląskiego oraz podarunek w postaci strojów ludowych.

Obecna nauka tańców regionalnych z okolic Rzeszowa, uzupełnia repertuar "Wiosny w Szamotułach", pozwalając jednocześnie Bernardowi Śmiałkowi uszanować obietnicę, którą złożył swojej rodzinie jak i choreografom, którzy mu pomagali w jego badaniach, promocji autentycznej i ludowej sztuki, w pełni respektując polskie tradycje.

Bernard Smialek dirige ou accompagne plusieurs ensembles folfloriques :