Polskie Tańce Ludowe

Please visit also the french version

Wiosna w Szamotułach to zespół tańczący Polskie Tańce Ludowe. Jego aktywni członkowie, tancerze amatorzy, pochodzący z rożnych grup społecznych i o różnych narodowościach, pracują nad techniką niezbędną do wykonywania tańców ludowych.
Liczne warsztaty organizowane w Polsce, prowadzone przez polskich choreografów o międzynarodowej sławie (J. Marcinkowa, B. Niżańska) potwierdzają autentyczność tańców i choreografii prezentowanych podczas spektakli.
Janina Foltyn zaszczyciła "Wiosnę w Szamotułach" swoją decyzją przyjęcia stanowiska honorowego dyrektora zespołu. Ta długa i uprzywilejowana współpraca umożliwiła wykonywanie prawdziwej, wysokiej klasy pracy, respektując jednocześnie sztukę i tradycje ludowe regionu Szamotuł.

Obecny repertuar "Wiosny w Szamotułach", bogatszy z roku na rok, zawiera:


Wiosna w Szamotułach uczestniczyła w licznych spektaklach i festiwalach na terenach Francji i Europy.
Nagrody:

Francuskie tance ludowe:

"Wiosna w Szamotułach" pracuje także nad francuskimi tańcami ludowymi, prezentowanymi na zagranicznych festiwalach.
Repertuar: