Wiosna danse Krakow Folklorama 2007 Karlsruhe le 16 septembre 2007 (photos Otto).